Aanmelden wachtlijst

Momenteel is er geen plek meer voor nieuwe deelnemers bij onze boerderij. Maar via de Stichting Herenboeren Rotterdam wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een tweede boerderij in de regio. Dan is de verwachting dat een aantal van onze leden wil verhuizen naar die nieuwe boerderij omdat deze dichterbij huis is. Maar ook zal er van tijd tot tijd een plek vrij komen als gevolg van het natuurlijk verloop binnen ons ledenbestand.

Om in aanmerking te komen als toekomstig deelnemer, kun je bij ons op de wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een plek vrij komt, zullen we de bovenste aspirant-deelnemer op de wachtlijst telefonisch benaderen om daadwerkelijk deel te nemen aan onze coöperatie. Daarop sturen we je een deelnemersverklaring en een factuur voor de eenmalige inleg. Wij verwachten dat zowel de deelnemersverklaring en betaling van de factuur binnen een week wordt gedaan (waarbij we uiteraard rekening houden met vakanties).

Indien je op dat moment besluit niet deel te nemen, kun je ervoor kiezen om de wachtlijst te blijven of van de wachtlijst te worden gehaald. Mocht je al eerder weten om af te zien van eventuele deelname, vragen we je om dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Onze coöperatie is gebaat bij een vlotte doorstroming van leden voor onze continuïteit.

Wat mag je van ons verwachten?

  • Dat wanneer bijna aan de beurt bent, we je een bericht sturen over mogelijke deelname
  • Dat we een zorgvuldige afweging toepassen in het toelaten van nieuwe leden;

Wat verwachten we van jou?

  • Dat in geval dat je geen interesse meer hebt om op de wachtlijst te staan, dit zo snel mogelijk aan ons zal doorgeven;
  • Dat wanneer je wordt uitgenodigd om deel te nemen, je binnen een week de deelnemersverklaring tekent en de factuur overmaakt naar onze bankrekening (waarbij we rekening houden met een eventuele vakantie op dat moment);
  • Dat je alvast opgeeft voor hoeveel monden je zou willen meedoen. Daarbij kun je het aantal monden aangeven voor het vegetarisch pakket en voor het vleespakket;
  • Dat je, zodra je wordt uitgenodigd om lid te worden, je definitief aangeeft om hoeveel monden het gaat en mogelijk zal moeten accepteren dat je in eerste instantie met minder monden kunt meedoen;