Aanmelden wachtlijst

Om in aanmerking te komen als toekomstig deelnemer, kun je bij ons op de wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een plek vrij komt, zullen we de bovenste aspirant-deelnemer op de wachtlijst benaderen om daadwerkelijk deel te nemen aan onze coöperatie. Daarop sturen we je een deelnemersverklaring en een factuur voor de eenmalige inleg. Wij verwachten dat zowel de deelnemersverklaring en betaling van de factuur binnen een week wordt gedaan (waarbij we uiteraard rekening houden met vakanties).

Indien je op dat moment besluit niet deel te nemen, kun je ervoor kiezen om op de wachtlijst te blijven of van de wachtlijst te worden gehaald. Mocht je al eerder weten af te zien van eventuele deelname, vragen we je om dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Onze coöperatie is gebaat bij een vlotte doorstroming van leden voor onze continuïteit.

Wat mag je van ons verwachten?

  • Dat wanneer je bijna aan de beurt bent, we je een bericht sturen over mogelijke deelname.
  • Dat we een zorgvuldige afweging toepassen in het toelaten van nieuwe leden;

Wat verwachten we van jou?

  • Dat in geval dat je geen interesse meer hebt om op de wachtlijst te staan, dit zo snel mogelijk aan ons zal doorgeven;
  • Dat wanneer je wordt uitgenodigd om deel te nemen, je binnen een week de deelnemersverklaring tekent en de factuur overmaakt naar onze bankrekening (waarbij we rekening houden met een eventuele vakantie op dat moment);
  • Dat je alvast opgeeft voor hoeveel monden je zou willen meedoen. Daarbij kun je het aantal monden aangeven voor het vegetarisch pakket en voor het vleespakket;
  • Dat je, zodra je wordt uitgenodigd om lid te worden, je definitief aangeeft om hoeveel monden het gaat en mogelijk zal moeten accepteren dat je in eerste instantie met minder monden kunt meedoen;

Momenteel is er geen plek meer voor nieuwe deelnemers bij onze boerderij, maar dit kan natuurlijk snel veranderen. Stichting Herenboeren Rotterdam werkt hard aan het realiseren van andere boerderijen in de regio. De verwachting is dat een aantal van onze leden in de toekomst wil verhuizen naar die nieuwe boerderijen als deze dan dichter bij huis zijn. Maar ook zal er van tijd tot tijd een plek vrij komen als gevolg van het natuurlijk verloop binnen ons ledenbestand door o.a. verhuizingen.